Tẩy Pentel ZE80

Tẩy Pentel ZE80

Được thiết kế giống 1 chiếc dao dọc giấy.

Thân tẩy có thanh trượt dẩy phần gôm tẩy bên trong lên xuống dễ dàng, tiện lợi.