Súng Bắn Ghim Kanex TS-13H

Súng Bắn Ghim Kanex TS-13H

Súng bắn ghim thân nhựa, cán thép.

Sản phẩm dùng để bấm carton, ván, gỗ cố định, chắc chắn.

Tay cầm có thể khóa giúp dễ dàng cất giữ.

Sử dụng đạn ghim 23/8, 23/10, 26/6, 23/13