Súng Bắn Ghim Kanex TP-10

Súng Bắn Ghim Kanex TP-10

Súng bắn ghim thân nhựa, cán thép.

Sản phẩm dùng để bấm carton, ván, gỗ cố định, chắc chắn.

Tay cầm có thể khóa giúp dễ dàng cất giữ.

Sử dụng đạn ghim 23/8, 23/10, 26/6.