Ruột Chì Kim Pentel C505-2B

Ruột Chì Kim Pentel C505-2B

Nét chữ rõ, mịn và đẹp để các bài vẽ, bài viết của bạn trông bắt mắt và sạch hơn.
Là một sản phẩm phù hợp với các loại bút chì, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tiện lợi.