Ruột bút Gel Pentel LRN5/ LR7/ LR10

Ruột bút Gel Pentel LRN5/ LR7/ LR10

Ruột thay thế cho các sản phẩm bút ký và bút gel

Đặc điểm nhanh khô, trơn, mịn, không bị tắc mực và gai