Mực thay thế cho bút dạ dầu Pentel NR401

Mực thay thế cho bút dạ dầu Pentel NR401

Sản phẩm có 3 màu: xanh, đen, đỏ
Mực sử dụng để đổ vào bút dạ dầu N450/N850/N50