Mực thay thế bút dạ bảng Pentel MWR401

Mực thay thế bút dạ bảng Pentel MWR401

Sản phẩm có 3 màu: xanh, đen, đỏ
Mực sử dụng để đổ vào bút viết bảng pentel MW45/ MW85