Màu Poster Pentel POC-12E

Màu Poster Pentel POC-12E

Màu Poster Pentel Là dạng màu bột pha nước Màu Poster Pentel có màu sắc tươi sáng, đa dạng và không độc hại.
Màu Poster Pentel có khả năng chồng màu lên nhau.