Màu dạ màu Pentel SCS3E-8/12

Màu dạ màu Pentel SCS3E-8/12

  • Ngòi bút cấu tạo từ xợi xenlulozo
  • Đầu bút lớn, cứng hạn chế gãy đầu bút, không có mùi.
  • Màu rực rỡ, sống động