Kìm Bấm Ghim Kanex HP-45

Kìm Bấm Ghim Kanex HP-45

Kìm bấm ghim bằng thép có tay cầm bằng nhựa.

Cơ chế dập thông minh tiết kiệm lực, dễ dàng sử dụng

Sử dụng đạn ghim 24/6 hoặc 26/6