GS PC106

Bút chì gỗ PC106 là dụng cụ học tập không thể thiếu hỗ trợ cho việc học tập

Thích hợp cho học sinh sinh viên, dùng để viết hoặc vẽ tranh.