GS PC103

Bút Chì HB Thân Tam Giác PC103

Ruột chì HB khó gãy, độ đậm sắc phù hợp để viết, vẽ, phác thảo tranh hoặc phục vụ các sở thích cá nhân khác