Gỡ ghim Kanex SR500

Gỡ ghim Kanex SR500

Gỡ ghim chuyên dụng kích thước 103mmx153mm.

Dùng gỡ ghim 23/6- 23/24.

Có thiết bị kẹp, giúp gỡ ghim dễ dàng, bao gồm cả ghim cỡ đại.