Dập Ghim Số 3 Kanex HD-555

Dập Ghim Số 3 Kanex HD-555

Dập ghim làm bằng thép chất lượng cao, bao quanh bằng vỏ nhựa.

Dễ dàng nạp đạn.

Sử dụng đạn ghim 24/6  26/6