Dập Ghim Số 10 Kanex GOLD-10/Y2

Dập Ghim Số 10 Kanex GOLD-10/Y2

Dập ghim làm bằng thép chất lượng cao, bao quanh bằng vỏ nhựa.

Dễ dàng nạp đạn.

Kèm 1 hộp đạn số 10.