Chì màu Koh – I – Noor 8750

Chì màu Koh – I – Noor 8750

Một sản phẩm độc đáo của Koh-i-noor, những loại bút chì màu này không chứa thân gỗ bên ngoài, và thay vào đó, toàn bộ đường kính là màu chì có thể sử dụng.