Chì gỗ GS PC203

Hộp bút chì gỗ GS thân tròn có tẩy GS-PC203

Loại bút chì gỗ chuyên nghiệp, nét chuẩn, lâu mòn, chuyên dùng cho vẽ phác thảo, viết.