Bút Xóa Đầu Kim ZL31-W

Bút Xóa Đầu Kim – ZL31-W là một trong những dòng bút xóa có chất lượng tuyệt vời do được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất của Pentel