Bút nhớ dòng Illumina Pentel – SL60

Bút nhớ dòng Illumina Pentel – SL60

Màu mực tươi sáng, phản quang tốt

Màu dạ quang mạnh, tươi sáng, nét tô hoặc đánh dấu đều và liên tục, không làm lem chữ khi tô chồng lên.