Bút nhớ dòng Flair

Bút nhớ dòng đầu dẹt cỡ 5mm với chất lượng mực tuyệt vời, để lại màu sắc tươi sáng trên hầu hết tất cả các loại giấy.