Bút Nhớ Dòng 2 Đầu Pentel – SLW8

Bút Nhớ Dòng 2 Đầu Pentel – SLW8

Bút Nhớ Dòng 2 Đầu Pentel – SLW8 có thiết kế độc đáo với hai màu mực dạ quang tiện lợi.

Màu dạ quang mạnh, tươi sáng, nét tô hoặc đánh dấu đều và liên tục, không làm lem chữ khi tô chồng lên.