Bút viết thư pháp hiện đại Pentel SES15C

Bút viết thư pháp hiện đại SES15C

Dùng để viết thư pháp

Đầu viết bền, màu mực tươi sáng

Thiết kế vừa tay cầm, dễ dàng điều khiển