Bút chì tiệp KOH-I-NOOR 1500

Bút chì tiệp KOH-I-NOOR 1500

Chì vàng 1500 là một trong các sản phẩm chì gỗ phổ biến nhất trên thế giới

Độ cứng B, HB, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B –

2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, 10H