Bút chì Pentel GraphGear PG1000

Bút chì Pentel GraphGear PG1000

Cố định tay áo, kẹp túi kim loại có thể tháo rời, cục tẩy có thể thay thế dưới nắp.

Cấu trúc nhôm của bút tạo cảm giác chắc chắn nhưng không nặng nề.