Bút chì kim Pentel Fiesta AX105

Bút chì kim Pentel Fiesta AX105

Đặc biệt, bút bấm rất chắc, cho ra lượng ngòi vừa phải, hạn chế tối đa sự gãy ngòi, tiết kiệm nhiều hơn cho bạn.